Konfiguracja OpenCV w Visual Studio 2015

Założenia

Zakładam, że Visual Studio 2015 jest już zainstalowane, (w innych powinno być podobnie). Dlatego dalsze instrukcję będą dotyczyły konfiguracji OpenCV i dołączania bibliotek do projektu w wersji Debug. We wcześniejszym przykładzie, źródła OpenCV 3.2 i moduły były kompilowane, można również użyć wersji gotowej instalacyjnej. Przytoczone niżej ścieżki są przykładowe, jednak już w momencie zagłębienia w katalogi OpenCV powinno wszystko być identycznie. Samodzielnie definiujemy tylko główny katalog gdzie ma być zainstalowana biblioteka.

Różnice mogę wystąpić w zapisie wersji gdzie np: 3.2.0 może być opisane w nazwach plików jako 320, a przy innej wersji numer będzie inny. Przyrostek “d” w końcówkach nazw bibliotek znaczy Debug, w wersji Release zwykle go nie ma, więc analogicznie opierając się na poniższym opisie można i taką skonfigurować. Wszystko rozjaśni się niżej.

Zakładanie projektu

Po zainstalowaniu Visual Studio i wybraniu nowego projektu File -> New Project -> Visual C++ -> Win32 Console Application i zaznaczamy czysty projekt.

Dodawanie Bibliotek

Gdzie dodać wpisy z bibliotekami.

Wersja instalacyjna.

W VS explorerze, prawy klawisz na nazwie projektu Preferencje w zakładce C/C++ w linijce Additional Include Directories podać ścieżkę np:

C:\OpenCV-3.2.0\build\include

W zakładce Linker w linijce Library Directories wstawić C:\OpenCV-3.2.0\build\x64\vc14\lib

Dalej w zakładce Additional Dependiences

dla innych wersji np: 3.4.7 odpowiednio opencv_world347d.lib

Wersja kompilowana.

W VS explorerze, prawy klawisz na nazwie projektu Preferencje w zakładce C/C++ w linijce Additional Include Directories podać ścieżkę np:

d:\OpenCV_Source\build\install\include

W zakładce Linker w linijce Library Directories wstawić d:\OpenCV_Source\build\install\x64\vc14\lib

Dalej w zakładce Additional Dependiences

Dodawanie zmiennych środowiskowych.

Aby dało się uruchomić skompilowane programy, trzeba jeszcze dodać biblioteki łączone dynamicznie (Dynamic-Link Library) tzw.: dll do ścieżki Path w systemie Windows. W tym wypadku jest to dla kompilatora c++ wersji 14 (vc14) oraz dla 64 bitowego procesora. Przykład do wyboru:

Dla wersji instalacyjnej c:\OpenCV-3.2.0\opencv\build\x64\vc14\bin\

Dla wersji kompilowanej samodzielnie d:\OpenCV_Source\build\install\x64\vc14\bin\

Po dodaniu trzeba zrobić restart komputera.

Przykład do testów:

Plik wykonywalny exe po skompilowaniu naszego przykładu uruchamia się następująco:
Uruchomić cmd.exe w katalogu Debug naszego projektu (tam są skompilowane pliki exe) i w konsoli wpisać <nazwa programu> <nazwa zdjęcia> <enter>

Dopisanie na stałe argumentu dodawanego w linii komend.

W Visual Studio w oknie Solution Explorer, prawy klikamy prawym klawiszem na nazwie projektu, Preferencje w zakładce Debugging w linijce Command Arguments podajemy ścieżkę do pliku graficznego np: c:/NaszPlik.jpg Teraz za każdym razem, gdy uruchomimy program z poziomu VS będzie załączana komenda, którą jest ścieżka do naszego pliku jpg.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.